Про школу

Головна мета освітнього закладу: задоволення потреб громадян, суспільства і держави у загальній середній освіті.

Головні завдання освітнього закладу: забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Принципи, на яких будується діяльність навчального закладу: доступність, гуманізм, демократизм, незалежність від політичних, громадських і релігійних об’єднань; взаємозв’язок розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівність умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і норм освіти; науковість; розвиваючий характер навчання, гнучкості і прогностичності, єдності і наступності, безперервності і різноманітності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

У школі вивчається:

з 1 класу – англійська мова

з 2 класу “Інформатика” для учнів початкової школи (на базі сучасного комп’ютерного класу)

Предмети загального циклу вивчаються в обсязі загальноосвітньої школи.

Викладання предметів здійснюється українською мовою.

І. Відомості про створення закладу

У 1955 році була відкрита школа і називалась тоді Каланчацька початкова школа №5. Першими  вчителями,  які викладали в цій школі були – Бабіцька Оксана Дмитрівна, Єрух Ніна Никифорівна, Богдашевська Фелікса Антонівна. Завідуючою початкової школи була Богдашевська Фелікса Антонівна. Будинок цієй школи був збудований під час окупації німцями і нагадував звичайну сільхоз забудову. Вчилися у дві зміни. Було дві класних кімнати. Методом народної будови було відкрито восьмирічку у 1961 році. У 1961/1962рр. була семирічка, а потім перейшли на восьмирічне навчання. Першим директором був Ковтун Ілля Ісайович. Першими випускниками восьмирічки були учні 1948 року народження. Прибули нові вчителі Супрун Марія Денисівна, Велика Юзя Онисимівна. З 1964 – 1965, 1965 – 1966 pp. директором була Пономаренко Людмила Єфиміїна. Після цього прибула Сєрікова Надія Марківна, яка перебувала на цій посаді до 1977 року. Надія Марківна відрізнялася працездатністю і відповідальністю. Викладала хімію, біологію, проводила різноманітні виховні заходи, гуртки, походи.

ІІ. Зміни в адміністративному підпорядкуванні.

ІІІ. Директори

1961-1971 рр. – Ковтун І.І.

1971-1979 рр. – Сєрікова Н.М.

1979-1985 рр. – Протопопов Ю.І.

1985-1989 рр. – Подкладнєв Д.В.

1989-1999 рр. – Шевченко М.П.

1999-2007 рр. – Дудник С.П.

2007-2008 рр. – Слідкевич В.С.

2008-2010 рр. – Данілевич Ф.Ф.

2010-2013 рр. – Дудник С.П.

2013-2016 рр. – Обух І.М.

2016-2018 рр. – Слідкевич В.С.

2018-2019 рр. – Кісільова С.Ф.

2019- по теперішній час – Іванечко Л.М.

Людям із порушенням зору